Toos Overdijk

Mijn oorspronkelijke beroep waarin ik mensgericht ging werken was fysiotherapie. Daarin liep ik al snel tegen beperkingen aan namelijk dat daar waar lichamelijke klachten vaak een onbewuste toedekking zijn van psychische problemen, ik met lege handen stond. Een luisterend oor is prettig maar tegelijk slechts voor eventjes helpend/steunend.

Min of meer per toeval kwam ik in aanraking met hypnotherapie, en later met Integratieve therapie. In beide therapievormen wordt gebruik gemaakt van ieders vermogen om in verbinding te komen met de eigen innerlijke hulpbronnen. Zodra deze innerlijke hulpbronnen weer in beeld zijn en ter beschikking zijn kan in principe de mens het zelf weer.

Het motto, de cliënt weet het, kan het en doet het, is hierbij de impliciete aanname.

Toos Overdijk

Eilandenmodel

Als metafoor maken we hierbij graag gebruik van het zogenaamd eilandenmodel

Eilandmodel
Als we de volle beschikking hebben over onze hulpbronnen kunnen we onze stressbronnen redelijk goed hanteren. Zodra een of meerdere bronnen van stress te groot/zwaar/acuut worden lukt dat niet meer. Je voelt je letterlijk geïsoleerd. Ver weg weet je nog wel dat het ook anders kan maar daar kom je niet meer bij. Dat is vaak ook het moment waarop je voelt dat je hulp nodig hebt. De integratief geschoolde therapeut zal vervolgens met jou de bronnen van stress gaan inventariseren maar zeker ook jouw hulpbronnen op je Hoofdeiland. Samen met jou wordt er dan een plan van aanpak gemaakt.

Het hele uitgangspunt is: Jij bent er en Iets in jou heeft hulp nodig. Dit is vaak al heel prettig om te ervaren. Door de problematiek te begrenzen kom JIJ weer in beeld. Je BENT niet je probleem, je HEBT het.

Als Integratief geschoolde hypnotherapeut zal elke aangeboden therapie op maat zijn. Elk mens, elke cliënt is uniek. Elk mens weet ook diep van binnen wat hij/zij nodig heeft om weer in contact te zijn met de eigen hulpbronnen. Het zelf oplossend vermogen van een mens is groot.

 

Klachten waarbij mensen een hulpvraag hebben zijn

  • Spannings- en stressklachten,
  • Burn-out, slaapproblemen,
  • Traumaverwerking,
  • Relatieproblemen,
  • Onzekerheid, schuldgevoelens, depressiviteit.

Doel van de therapeut en de therapie is een passende begeleiding bieden, zodat de cliënt het weer zelf kan. Uitgangspunt is: de cliënt weet het, kan het en doet het!

 

Begeleidingsvormen die kunnen worden ingezet zijn:

  • Integratieve psychotherapie,
  • Integratieve hypnotherapie,
  • EMDR
  • Stress- en burn-out begeleiding.

Toos Overdijk is aangesloten bij de RBCZ, de VIT, de SCAG. Om voor vergoedingen via de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is het aan te raden om uw polis te raadplegen op Aanvullend Alternatief.

 

Vit Logo
LVSC Logo
RBCZ Logo